Automatické zapínanie svetiel

Automatický spínač svetiel - neplaťte pokuty, keď nemusíte


Elektronická jednotka rozpozná, kedy je motor v chodu a rozsvieti tlmené aj parkovacie svetlá. Po zastavení motoru automatika svetla zhasne.
 
P O Z O R !!! Na trhu sa objavujú veľmi lacné moduly, ale tato problematika je u našej firmy dlhodobo a mnohokrát vyskúšaná. Naše riadiace jednotky spínajú až po dokonalom nabehnutí alternátora, nie ako u lacných typov spínačov, kde štart je sprevádzaný s rozsvietenými svetlami!!! Naše jednotky, sú homologizované.


Zap. svetiel

OSV UNI - Zapínanie svetiel

Originálny vypínač obrysových a stretávacích svetiel je trvalo nastavený do polohy vypnuté. Zapnutím kľúča zapaľovania sa rozsvietia obrysové svetlá a po naštartovaní vozidla sa automaticky rozsvietia stretávacie svetlá. Po vypnutí kľúča zapaľovania zhasnú stretávacie aj obrysové svetlá. Voliteľný je aj režim súčasného zapnutia obrysových a stretávacích svetiel po naštartovaní s oneskorením cca 2. sekúnd. Stav svetiel je rovnako ako pri ručnom ovládaní indikovaný kontrolkami na prístrojovej doske. Súčasťou výrobku je prepínač "LETO / ZIMA", ktorým nastavujete, či sa svetlá majú zapínať automaticky, alebo manuálne.

Cena zariadenia: 31,50 €/949,- Sk

Cena vrátane montáže: od 51,42 €/1.549,- Sk

Zap. svetiel

OSV VW Group - Zapínanie svetiel

Originálny vypínač obrysových a stretávacích svetiel je trvalo nastavený do polohy vypnuté. Zapnutím kľúča zapaľovania sa rozsvietia obrysové svetlá a po naštartovaní vozidla sa automaticky rozsvietia stretávacie svetlá. Po vypnutí kľúča zapaľovania zhasnú stretávacie aj obrysové svetlá. Voliteľný je aj režim súčasného zapnutia obrysových a stretávacích svetiel po naštartovaní s oneskorením cca 2. sekúnd. Stav svetiel je rovnako ako pri ručnom ovládaní indikovaný kontrolkami na prístrojovej doske. Súčasťou výrobku je prepínač "LETO / ZIMA", ktorým nastavujete, či sa svetlá majú zapínať automaticky, alebo manuálne.

Cena zariadenia: 38,14 €/1.149,- Sk

Cena vrátane montáže: od 58,06 €/1.749,- Sk

  

www.alarmshop.sk