Akúkoľvek službu či tovar od nás

môžete získať efektívne - na splátky - bez nárazového finančného vyťaženia vašej peňaženky 'do dna'. Je to jednoduché: zamestnávateľ vám potvrdí formulár o výške vašich príjmov ktorý vám dáme a my vám zabezpečíme (namontujeme), čo potrebujete. Samozrejme, že tomu predchádza riadna zmluvná dohoda o mesačných splátkach s určitým (ale nie vysokým) na výšením. Ak sa preukážete ako schopný splácať, hoci aj v malých sumách mesačne, celá procedúra trvá veľmi rýchlo.

Predaj na splátky realizujeme cez externú spoločnosť EXcredit, ktorá tieto služby ponúka. V podstate ona nám preplatí celú sumu vami požadovanej služby a po vykonaní našej práce zároveň preberie právo veriteľa - jemu ako dlžiteľ budete splácať mesačné splátky.

Podmienky

ak ste zamestnaný:

  • dosiahnutý vek 18 rokov
  • predloženie platného občianskeho preukazu a ďalšieho dokladu totožnosti (pas, rodný list, vodičský preukaz)
  • predloženie potvrdenia o výške príjmu klienta vystavené zamestnávateľom na formulári EX CREDIT s.r.o.
  • predloženie dokladu pre overenie adresy bydliska (SIPO, faktúra za plyn, elektrickú energiu, telekomunikačné služby ...)

ak ste podnikateľ

  • predloženie Živnostenského listu
  • predloženie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.
  • v prípade, že výsledok daňového priznania je záporný, prípadne nulový, pristupuje sa k hodnoteniu bonity klienta individuálne a je potrebné predložiť ďalšie doklady : pokladničnú knihu výpisy z účtu a pod.

ak ste dôchodca

  • vek do 65 rokov
  • predloženie potvrdenia o poberaní dôchodku

 

minimálna cena predmetu zmluvy o predaji na splátky 99,58 €/3 000,- Sk

www.alarmshop.sk