Autoalarm STEEL MATE 888GO

Ak chcete mať vozidlo stále pod dohľadom, ponúkame vám dvojcestný alarm 888GO, ktorý v pravidelných intervaloch zasiela informáciu o aktuálnom stave vozidla priamo na diaľkový ovládač až do vzdialenosti 3000m od vozidla!
V prípade, že bude narušený ktorýkoľvek zo snímačov, alarm spustí poplach a okamžite o tom zašle informáciu na diaľkový ovládač. Ovládač na vzniknutú situáciu upozorní zvukom, svetelne i vibrovaním, pričom na bude signalizovať i presne ktorý snímač bol narušený, alebo spustil poplach:
- otvorenie dverí
- kufra
- pokus o štart
- zošliapnutie brzdového pedála
- narušenie prvej, alebo druhej zóny otrasového snímača
- narušenie náklonového snímača (predávaný samostatne ako doplnkový snímač pre ochranu pred odtiahnutím)
- narušenie mikrovlnného snímača (predávaný samostatne ako doplnkový snímač, ktorý signalizuje na diaľkový ovládač prvé upozornenie, ak sa pri vašom vozidle zdržiava niekto viac ako 5 sekúnd! Ak pri vašom vozidle bude 20 sekúnd, ovládač signalizuje druhé upozornenie a alarm pre výstrahu spustí blikanie smeroviek! Ak sa i napriek tomu od vozidla nevzdiali, ovládač približne po 35 sekundách k blikaniu smeroviek pridá i hlasné pípanie sirény!)

Alarm má navyše množstvo funkcií, ako napríklad:

- aktivácia v bežnom, alebo MUTE (tichom) režime
- aktivácia s mikrovlnným snímačom (nie je súčasťou balenia), alebo bez neho
- alarm má možnosť dodatočne blokovať až dva okruhy
- možnosť diaľkového otvorenia kufra u niektorých modelov vozidiel (pričom vozidlo ostáva uzamknuté)
- v prípade, že počas vašej neprítomnosti bol spustený poplach, pri otvorení vozidla na to alarm upozorní zvukovo i blikaním LED diódy na prístrojovej doske
- v prípade straty diaľkových ovládačov je možné alarm núdzovo deaktivovať
- pri odovzdaní vozidla do servisu, je možné alarm jednoducho prepnúť do funkcie SERVIS a takto ho dočasne vylúčiť z činnosti
- ak opustíte vozidlo bez toho, aby ste ho uzamkli, alarm na to upozorní a môže sa po jednej minúte sám zaktivovať
- ak alarm zaktivujete, no niektoré z dverí, alebo kufor ostali otvorené, alarm na to upozorní
- ak ste nepozornosťou odomkli vozidlo a deaktivovali alarm (no do 25 sekúnd neotvoríte dvere na vozidle), alarm automaticky znovu uzamkne vozidlo a vráti sa do pôvodného režimu
- počas jazdy sa vozidlo môže automaticky uzamykať
- ak má vozidlo funkciu komfortného doťahovania okien, alarm môže pri každom uzamknutí vozidla uzavrieť všetky elektricky ovládané okná na vozidle

Rozdiely medzi 888G, 888H, 888GO:

Riadiaca jednotka, výbava, možnosť rozšírenia o doplnkové snímače a všetky funkcie týchto troch modelov sú úplne identické. Rozdiel je len v diaľkových ovládačoch!

model 888G má 2 dvojcestné ovládače s LCD displejom, na ktorom ikony graficky zobrazujú stav/narušenie snímačov vo vozidle a navyše má zobrazenie času a budíka

model 888GO má jeden ovládač s LCD displejom ako vo verzii 888G a jeden ovládač je jednocestný, ktorým je možné ovládať všetky funkcie alarmu, no na tento ovládač alarm nevie poslať informáciu o stave vozidla, alebo pri poplachu

model 888H má dva dvojcestné ovládače s LED displejom, na ktorom podsvietené farebné ikony zobrazujú stav/narušenie snímačov vozidla. (tieto ovládače sú odolnejšie proti poškodeniu)

Ak sú vo výbave alarmu dva dvojcestné ovládače a sú v dosahu, alarm bude zasielať informáciu o stave vozidla a taktiež pri poplachu na oba tieto ovládače! Samozrejmosťou u všetkých diaľkových ovládačov Steel mate je plávajúci kód, aby signál z ovládača nebolo možné naskenovať a zneužiť.

Viac informácií o ovládaní a funkciách alarmu nájdete v prílohe (užívateľský návod)

alt Návod - užívateľský manuál

Fotogaléria

SPÝTAJTE SA NA TENTO PRODUKT

 

www.alarmshop.sk