Autoalarm META HPB


Autoalarmy HPB sú špeciálne určené do motorových vozidiel, ktoré sú už z výroby dodávané s diaľkovým ovládaním. Spoločnosť MetaSystem vyvinula pre takéto vozidlá autoalarm, ktorý je ovládaný priamo diaľkovým ovládačom dodaným od výrobcu motorového vozidla. Využitie takéhoto systému ovládania prináša značné výhody, nakoľko sú zachované všetky funkcie už nainštalovaných systémov a naviac je vozidlo chránené nezávislým zabezpečovacím systémom. Autoalarmy HPB sú vybavené sirénou so záložným zdrojom, ultrazvukovou ochranou interiéru a elektronickým núdzovým kľúčom. Autoalarmy HPB majú širokú škálu naprogramovania dodatočných funkcií (napríklad protiúnosový režim, uzamknutie počas jazdy, atď.). Autoalarmy HPB majú širokú škálu naprogramovania dodatočných funkcií (napríklad protiúnosový režim, uzamknutie počas jazdy, atď.)

Autoalarmy META - leták.pdf

Fotogaléria

META HPB  META HPA 2.5 - ovladac  led  ultrazvuk

Jednotlivé verzie autoalarmov radu HPB sú navrhnuté pre špecifickú systémovú elektrovýzbroj vozidiel značiek Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Seat, Škoda a Volkswagen. Pre automobily iných značiek sú v ponuke univerzálne verzie alarmu HPB

Z hľadiska funkcií systému všetky verzie autoalarmov HPB poskytujú vonkajšiu ochranu voči otvoreniu dverí a kapôt motorového a batožinového priestoru vozidla, ochranu vnútorného priestoru vozidla, snímač zvýšenia odberu prúdu, hlásenie poplachovej situácie prostredníctvom blikania smerových ukazovateľov a zvukového signálu sirény s výstupom pre ďalšiu sirénu ako klaksón.

Všetky verzie autoalarmu sú vybavené signalizáciou aktivácie ochrany prostredníctvom LED diódy (s pamäťovou funkciou zaznamenávajúcou miesto narušenia, resp. príčinu poplachu) zabudovanej v interiéri s vizuálnym potvrdením aktivácie / deaktivácie alarmu bliknutím smerových ukazovateľov, funkciou vypnutia vnútornej ochrany (napr. v prípade ak v zaparkovanom vozidle nechávate domáce zviera). K dispozícií je i núdzový elektronický kľuč pre pohodlné odpojenie alarmu (napr. pri manipulácií s autobatériou), ako aj výstup pre riadenie prídavných modulov, ktoré ďalej zvyšujú či už ochranu vozidla, alebo pohodlie posádky.

www.alarmshop.sk