CA-320 Akcent


Súprava autoalarmu CA-320 "Akcent" je ďalšou z osvedčenej série vyrábanej firmou JABLOTRON.

Systém je určený na ochranu všetkých vozidiel (s palubným napätím 12V a ukostreným mínusom) proti vykradnutiu alebo odcudzeniu. „Akcent“ sa ľahko ovláda diaľkovým ovládačom (možné až 3 ovládače). Prenos inštrukcií z ovládača je chránený tzv. plávajúcim kódom - po každom použití vysielač a prijímač menia svoj kód = ochrana proti kopírovaniu kódu ovládača a funkciou ANTISCAN = ochrana proti pokusom napodobiť kód ovládača.

CA-320 Akcent - užívateľský manuál.pdf

Fotogaléria

CA-320 Akcent   CA-320 Akcent

Plná plášťová ochrana vozidla je zabezpečená spínačmi dverí, kapoty motora, piatych dverí, prípadne veka batožinového priestoru. Priestorovú ochranu interiéru zabezpečuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby cestujúci vo vozidle neboli vystavení účinkom ultrazvukovej energie, je detektor pri jazde blokovaný. Systém sa dá zapnúť aj bez priestorovej ochrany interiéru (zviera vo vozidle a pod.).

Súčasťou centrálnej jednotky autoalarmu je aj otrasový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrácie a otrasy vozidla. Spôsob reakcie je voliteľný (varovanie alebo poplach). Otrasový detektor je tiež možné celkom vyradiť. Autoalarm má aj zabudovaný detektor poklesu napätia, ktorý spôsobí poplach v prípade zvýšenia odberu prúdu v chránenom vozidle. Detektor sa aktivuje až 10 minút po zapnutí autoalarmu (dobeh ventilátora), automaticky sa zablokuje v prípade použitia varovných smerových svetiel. Aj prúdový detektor je možné celkom vyradiť.

Autoalarm má dvojicu univerzálnych vstupov pre pripojenie prídavných snímačov. Jeden vstup reaguje na spojenie s kostrou, druhý voliteľne na spojenie alebo rozpojenie s kostrou, pričom má nastaviteľný spôsob odozvy (varovanie alebo poplach) a môže byť vypnutý diaľkovým ovládačom.

V zapnutom stave autoalarm plní aj funkciu imobilizéra. Tri nezávislé imobilizačné okruhy (každý kontakt max. 15 A) môžu blokovať dôležité funkcie vozidla (štartér, palivové čerpadlo, vstrekovacie čerpadlo a pod.). Systém je chránený proti náhodnej aktivácii počas jazdy. Zapnutie a vypnutie autoalarmu je potvrdené smerovými svetlami a voliteľne sirénou, stav autoalarmu je potom indikovaný kontrolkou LED. Táto kontrolka má tiež funkciu pamäte poplachu (rozlišuje, ktorý snímač ho spôsobil).

„Akcent“ poskytuje signály pre riadenie centrálneho uzamykania (voliteľná dĺžka impulzov), k dispozícii je aj signál pre ovládanie elektrického zatvárania okien. Systém má dva druhy reakcie na napadnutie vozidla - varovanie = krátke húknutie a krátky signál smerových svetiel (0,5s) a poplach = siréna znie 30 sekúnd, smerové svetlá blikajú 1 minútu. Prebiehajúci poplach možno prerušiť diaľkovým ovládačom. „Akcent“ umožňuje pripojenie zariadenia na bezdrôtový prenos poplachu (PAGER - typ PG-4W Jablotron).

V prípade straty diaľkového ovládača je možné systém núdzovo vyradiť skrytým tlačidlom VALET (voliteľná funkcia). Toto tlačidlo sa používa aj pre servisné nastavovanie vlastností systému. Autoalarm je vybavený ďalšími voliteľnými funkciami, ktoré spríjemňujú obsluhu alebo zvyšujú bezpečnosť systému. Medzi tieto funkcie patria autoimo = automatické zapnutie imobilizéra v prípade, že je kľúčik zapaľovania vypnutý dlhšie ako 5 minút, rearm = znovuuzamknutie v prípade, že do 1 minúty po vypnutí autoalarmu do vozidla nenastúpite. Funkcia predlžovača vnútorného osvetlenia zjednodušuje prípravu na jazdu v noci. Diaľkový ovládač umožňuje súčasným stlačením oboch tlačidiel vyvolať poplach panic (voliteľná funkcia).

Voľné tlačidlá na ovládačoch možno využiť na ovládanie objektových zabezpečovacích systémov série JA-6x alebo napr. garážových brán pomocou modulov UC.
www.alarmshop.sk